DIN 609

DIN 609

Hexagon fit bolts

Hex bolts similar to DIN 931/ISO 4014 with precise unthreaded shank diameter. Very often each bolts is original with exact shank diameter

Table of Sizes

DESKDs
M10min 17.7715.73 - 16.006.22 - 6.5811.001 - 11.012
M12min 19.8517.57 - 18.007.21 - 7.7913.001 - 13.012
M14min 22.7820.16 - 21.008.51 - 9.0915.001 - 15.012
M16min 26.1723.16 - 24.009.71 - 10.2917.001 - 17.012
M18min 29.5626.16 - 27.0011.15 - 11.8519.002 - 19.015
M20min 32.9529.16 - 30.0012.15 - 12.8521.002 - 21.015
M22min 37.2933.0 - 34.013.65 - 14.3523.002 - 23.015
M24min 39.5535.0 - 36.014.65 - 15.3525.002 - 25.015
M27min 45.2040.0 - 41.016.65 - 17.3528.002 - 28.015
M30min 50.8545.0 - 46.018.58 - 19.4232.002 - 32.018
M33min 55.3749.0 - 50.020.58 - 21.4234.002 - 34.018
M36min 60.7953.8 - 55.021.58 - 22.4238.002 - 38.018
M39min 66.4458.8 - 60.024.58 - 25.4240.002 - 40.018
M42min 71.3063.1 - 65.025.58 - 26.4244.002 - 44.018
M45min 76.9568.1 - 70.027.58 - 28.4246.002 - 46.018
M48min 82.6073.1 - 75.029.58 - 30.4250.002 - 50.018
M52min 88.2578.1 - 80.032.50 - 33.5055.002 - 55.021

More info about DIN 609 - Hexagon fit bolts

1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)

1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)

1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)

1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1  (V)

1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)

1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)

ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2