DIN 561

DIN 561

Hexagon set screw with small hexagon and full dog point

Standards:

Equivalent norm:

PN 83/M-82303

Materials:

Table of Sizes

DDPEKSZ2
M63.82 - 4.00min 8.794.85 - 5.157.78 - 8.003.00 - 3.25
M85.32 - 5.50min 11.055.85 - 6.159.78 - 10.004.00 - 4.30
M106.78 - 7.00min 14.386.82 - 7.1812.73 - 13.005.00 - 5.30
M128.28 - 8.50min 17.778.82 - 9.1815.73 - 16.006.00 - 6.30
M1611.73 - 12.00min 19.9210.79 - 11.2117.73 - 18.008.00 - 8.36
M2014.73 - 15.00min 26.7513.79 - 14.2123.67 - 24.0010.00 - 10.36
M2417.73 - 18.00min 33.5316.79 - 17.2129.67 - 30.0012.00 - 12.43
M3022.67 - 23.00min 39.9820.74 - 21.2635.38 - 36.0015.00 - 15.43
M3627.67 - 28.00min 51.2824.74 - 25.2645.38 - 46.0018.00 - 18.43
M4231.61 - 32.00min 61.3129.74 - 30.2654.26 - 55.0021.00 - 21.52
M4837.61 - 38.00min 72.6133.69 - 34.3164.26 - 65.0024.00 - 24.52
M5644.61 - 45.00min 83.9139.69 - 40.3174.26 - 75.0028.00 - 28.52

More info about DIN 561 - Hexagon set screw with small hexagon and full dog point

1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)

1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)

1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)

1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)

1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1  (V)

1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)

1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)

ASTM/ASME B7/L7, B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2